Jak na oddlužení – otázky a odpovedi

Jak postupovat při oddlužení fyzické osoby a pro koho se oddlužení vyplatí? Podívejte se na nejčastější dotazy jak na oddlužení. Pokud zde nenajdete odpověď na svoji otázku, můžete svůj dotaz položit v sekci poradna, kde se můžete dozvědět další informace

Otázka: Povolí mi soud oddlužení, když mám dluhy z předchozího podnikání?

Jak na oddlužení: Ne, v tomto případě soud návrh na oddlužení automaticky zamítne. Insolvenční zákon totiž výslovně uvádí, že oddlužení fyzické osoby se nesmí týkat dluhů, které pocházejí z podnikání.

Otázka: Co je to zajištěný a nezajištěný věřitel?

Jak na oddlužení: Zajištěný věřitel je ten, kdo má svoji pohledávku zajištěnou například prostřednictvím zástavního práva. To může být třeba případ, když si vezmete hypotéku anebo úvěr na svůj dům nebo byt, a banka má svoji půjčku zajištěnou zástavním právem.

Nezajištěný věřitel je pak každý, kdo nemá svoji pohledávku zajištěnou nějakou formou zástavy.

Otázka: Když podám návrh na oddlužení (osobní bankrot), může mi být nařízena exekuce?

Jak na oddlužení: Ve chvíli kdy je podán návrh nebo následně schváleno oddlužení (osobní bankrot) tak se výkon exekuce pozastavuje. Při podání návrhu na osobní bankrot pak musíte soud nahlásit všechny svoje dluhy. Ty se pak stávají součástí vašeho oddlužení. Po tom co soud oddlužení schválí, tak se exekuce zruší a věřitelé dostávají úhradu svých závazků podle nařízení soudu (buď splátkový kalendář, nebo prodej majetku)

Otázka: Když podám žádost o oddlužení a mám dům s hypotékou, tak o tento dům přijdu?

Jak na oddlužení: O dům nebo byt, na který máte hypotéku, přijít nemusíte. Banka, která vám hypotéku poskytla, se většinou považuje za tzv. zajištěného věřitele (má svoji pohledávku zajištěnou zástavním právem na nemovitost). Pokud se s bankou dohodnete, že se nebude účastnit vašeho oddlužení, tak o dům nepřijdete.

Otázka: Jaké doklady musím doložit při žádosti o oddlužení?

Jak na oddlužení: Hlavní doklady, které musí být předloženy společně s návrhem, je doložení příjmů za předchozí 3 roky, informace o očekávaných příjmech v následujících pěti letech, seznam všech dluhů (závazků, pohledávek) soupis movitého majetku.

Otázka: Schválí soud oddlužení, i když moje příjmy nezaručí, že zaplatím 30% dluhů?

Jak na oddlužení: Ne, v takovém případě soud oddlužení nepovolí. Jedné možné řešení je to, že se domluvíte s někým z rodiny, že vám na úhradu dluhů bude přispívat tak, abyste během 5-ti let zaplatili alespoň 30% dluhů. V takovém případě pak soud bude chtít tento závazek doložit prostřednictvím třeba darovací smlouvy

Otázka: Musím v žádosti o oddlužení uvést, na co jsem použil peníze z půjček a úvěrů?

Jak na oddlužení: Ne, tato informace nehraje roli v rozhodování soudu. Pouze v případě, že by soud pojal podezření, že se snažíte dosáhnout o oddlužení z nějakého nepoctivého záměru, tak po vás bude chtít i tyto informace

Otázka: Mohu požádat o soudní oddlužení, když jsem na mateřské?

Jak na oddlužení: V takovém případě vám soud návrh zamítne. Podmínkou pro schválení je to, že máte nějaké příjmy, ze kterých budete splácet svoje dluhy