Osobní bankrot rozhodně není pro každého

Osobní bankrot je laický název pro soudní oddlužení (neboli oddlužení fyzické osoby) podle insolvenčního zákona. Řídí se zákonem 182/2006 Sb., který platí již od roku 2008. Možnost požádat soud o osobní bankrot (oddlužení fyzické osoby) tak dává šanci především těm, kdo mají vysoké dluhy, které nejsou schopni vyřešit jiným způsobem.

Pro koho se vyplatí osobní bankrot

Na úvod je nutné říci, že rozhodně ne pro každého. Pokud máte vysoké dluhy a nevíte jak je vyřešit, tak osobní bankrot sice může být jednou z možností, jak uniknout z dluhové pasti. Ale určitě to není ta nejjednodušší možnost. Proces oddlužení fyzické osoby (osobní bankrot) je poměrně komplikovaný, a dosavadní praxe ukazuje, že soudy většinu žádostí o osobní bankrot zamítají.

Osobní bankrot a způsoby provedení

Osobní bankrot (oddlužení fyzické osoby) musí vždy povolit soud. Ten, kdo podává žádost o oddlužení, zároveň může navrhnout způsob, jak bude provedeno. Ale to, jaká forma oddlužení bude finálně zvolena, je na rozhodnutí soudu.

Existují dva způsoby, jak je ho možné provést:

  • prostřednictvím prodeje majetku.
  • prostřednictvím splátkového kalendáře.

Oddlužení s rozprodejem majetku

V tomto případě se oddlužení provádí rozprodejem majetku dlužníka. Podobně jako u splátkového kalendáře, i zde platí, že prodejem majetku musí být uhrazeno alespoň 30% dluhů, které má ten, kdo žádost o osobní bankrot podává.

Při osobním bankrotu s rozprodejem majetku se postupuje podle insolvenčního zákona o konkurzu. Ten tedy slouží nejenom k řešení oddlužení a konkurzu podnikatelů a firem, ale i fyzických osob. Na rozdíl od insolvence firmy nebo podnikatele, pro bankrot platí trochu jiná pravidla. Do oddlužení se nezahrnuje majetek, který dlužník nabyl po zahájení řízení. Provádí se tedy pouze rozprodej majetku, který dlužník měl před zahájením insolvenčního řízení

Oddlužení na splátkový kalendář

Toto je druhý způsob, jak je možné provést osobní bankrot. Zde platí to, že dlužník musí následujících pět let splácet svoje dluhy ze svých příjmů. Výše toho, kolik se splácí při oddlužení, je stejná jako, při provádění exekuce na plat . Takže například pokud máte pravidelný čistý příjem 20.000 korun měsíčně, nezabavitelná částka bude 9 321 Kč a 10679 Kč se použije na úhradu dluhů.

Pozn.: při oddlužení fyzické osoby se postupuje stejně jako u exekuce na mzdu na přednostní pohledávky, uvedený příklad předpokládá, že dlužník nemá žádné děti nebo manželku a platí k 1. 1. 2011)