Browse By

Tag Archives: Konkurzní řízení

Bankrot fyzické osoby

Bankrot fyzické osoby je označení pro oddlužení, tak jak ho popisuje insolvenční zákon ve své části V., §389 až §418. Jedná se o proces oddlužení fyzické osoby, která má vysoké dluhy a není je schopná dále splácet běžnou cestou. Je řešení v případě, že nezvládáte