Soudni oddluzeni hlavicka

musim pouzit duchod pojisteni. na mimořadnou splatku?


mam povoleno oddluženi, splatkovy kalendař,
z nezabavitelneho minima platim duchodove pojištěni.
v připadě že ,zrušim duch.poj. musim jej použit k mimořadnym splatkam?

děkuji.

Počet odpovědí na tuto otázku: 1 odpověď


Odpověď na otázku: “musim pouzit duchod pojisteni. na mimořadnou splatku?”:

 1. Podle insolvenčního zákona máte povinnost informovat pověřeného insolvenčního správce vždy 2x za rok o všech svých příjmech. Pokud tedy zrušíte svoje důchodové pojištění a bude vám vyplacena nějaká částka, musíte to uvést v přehledu vašich příjmů. Dále pak platí, že všechny mimořádní příjmy jste povinen použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.
  Konkrétně se jedná o paragraf § 412, písmeno 1:
  (1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen
  a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
  b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
  c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
  d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců,
  e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení,
  f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.


Poradna a diskuze (nová otázka nebo odpověď):

Poradna oddlužení - další otázky a odpovědi:

Všechny otázky a odpovědi