Podmínky oddlužení

Jaké jsou podmínky oddlužení fyzické osoby? Co musíte splnit, aby insolvenční soud schválil váš návrh na oddlužení? A na co si dát pozor, nebo jak byste měli postupovat při oddlužení?

Hlavní podmínky oddlužení

Mezi hlavní podmínky, aby soud schválil oddlužení fyzické osoby, patří především tyto:

  • O oddlužení může požádat pouze nepodnikající fyzická osoba (oddlužení fyzické osoby není určeno pro podnikatele, pro právnické osoby nebo pro OSVČ)
  • Dluhy nesmí pocházet z podnikání. Tato podmínka platí především pro případy, kdy o oddlužení žádá sice soukromá osoba, ale kdy dluhy pocházejí z předchozí podnikatelské činnosti
  • Dlužník musí být schopen uhradit alespoň 30% svých dluhů

Další podmínky pro oddlužení

Insolvenční soud při posuzování návrhu na oddlužení také ověřuje, že žádost o oddlužení fyzické osoby není jen nepoctivým záměrem jak se vyhnout úhradě dluhů.  Oddlužení je totiž určeno jako pomoc s dluhy pro lidi v neřešitelné situaci a rozhodně to není způsob jak se vyhnout placení dluhů.

Základní podmínkou pro oddlužení je to, že máte nějaké příjmy nebo majetek. Zvláště u oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře platí podmínka, že musíte uhradit 30% svých dluhů v následujících 5 letech.

Výjimkou z této podmínky je situace, kdy se dlužník dohodne s nezajištěnými věřiteli na tom, že se spokojí s nižší částkou, než je 30%. Tento souhlas pak musí být doložen písemně společně s návrhem na oddlužení.