Oddlužení podnikatele vám pomůže při dluzích

Na úvod je nutné říci, že oddlužení podnikatele není možné provést, tak jak je popisováno na dalších stránkách tohoto webu. Oddlužení fyzické osoby se totiž nevztahuje na dluhy z podnikání. Platí tedy, že podnikatelé o oddlužení v v tom smyslu jak popisuje insolvenční zákon 182/2006 Sb., § 389 až § 418, požádat nemohou.

Jaké jsou možnosti oddlužení podnikatele

Podnikatelé, kteří mají velké dluhy z podnikání, sice nemohou požádat o soudní oddlužení, insolvenční zákon jim ale dává k dispozici jiné možnosti, jak řešit svoje dluhy. Jedná se především o konkurz nebo provedení restrukturalizace.

Dalším rozdílem je to, že podnikatelé (právnická osoba nebo podnikatelé fyzické osoby), kteří se dostanou do úpadku, na sebe musí podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Běžný občan (nepodnikající fyzická osoba) tuto povinnost nemá. To, jestli se rozhodne požádat o soudní oddlužení, je tak pouze na jeho rozhodnutí.

Oddlužení pro podnikatele

Podnikatel s dluhy, tak má podle insolvenčního zákona jedinou možnost. Může podat návrh na konkurz nebo se pokusit dosáhnout reorganizace svého podnikání. Konkrétní podmínky a postupy popisuje insolvenční zákon.

Oddlužení pro OSVČ

Podobná pravidla jako pro podnikatele (právnické osoby), platí i v případě OSVČ. Ani živnostník nemůže požádat o oddlužení jako běžný občan. I v tomto případě totiž platí že OSVČ nemá na oddlužení nárok. Insolvenční zákon totiž přímo nařizuje zamítnout návrh, pokud má žadatel o oddlužení (osobní bankrot), které pocházejí z podnikání (i přesto že v době podání návrhu již nepodniká).

Jiná věc by ale byla, pokud by OSVČ žádal oddlužení osobních dluhů, tedy dluhů které nesouvisí s podnikáním. V takovém případě by podle insolvenčního zákona nemělo nic bránit tomu, aby soud polil osobní bankrot. Je ale důležité aby žádný závazek nebo pohledávka nevznikl jako součást podnikání.