Oddlužení fyzické osoby

Insolvenční zákon dává od roku 2008 možnost všem dlužníkům s vysokými dluhy vyřešit svou situaci prostřednictvím oddlužení fyzické osoby. O co jde při oddlužení a pro koho se hodí? Oddlužení fyzické osoby určitě není snadný způsob jak se rychle zbavit dluhů. Je to ale šance pro dlužníky v bezvýchodné situaci vyřešit své dluhy a mít zase normální život.

Co je to oddlužení fyzické osoby

Insolvenční zákon (zákon 182/2006 Sb.), se v Hlava V § 389 až § 418 věnuje oddlužení fyzické osoby. Tento proces má na rozdíl od oddlužení podnikatelů nebo řešení insolvence firem několik zásadních rozdílů.

Mezi dlužníky někdy panuje mylná představa, že oddlužení je snadný a rychlý způsob jak se zbavit dluhů. Prý stačí zaplatit jen 30% dluhů a zbytek dluhů se smaže. Tak to ale není. V zákoně je sice podmínka, aby bylo uhrazeno minimálně 30% dluhů, ale zákon o oddlužení je současně sepsán tak, aby dlužníky nutil uhradit co nejvíce. Takže není pravda, že stačí zaplatit 30%, ale pokud budete mít dostatečně vysoké příjmy nebo pokud máte nějaký majetek, tak zaplatíte i mnohem více.

Jak probíhá oddlužení fyzické osoby

Návrh (žádost) o oddlužení fyzické osoby může podat pouze nepodnikatel a dluhy nesmí pocházet z podnikání. Pokud by nějaký dluh nebo pohledávka, který bude předmětem řízení, byla z podnikatelské činnosti, soud automaticky návrh zamítne.

Návrh musí obsahovat soupis veškerého majetku, musí být doloženy příjmy za poslední tři roky a také musí být předloženy předpokládané příjmy v následujících pěti letech. Dále jsou požadovány i další doklady, podrobnější informace najdete v sekci zákon o oddlužení fyzické osoby.

Po podání žádosti posuzuje insolvenční soud jestli dlužník splňuje podmínky, které stanovuje zákon. Hlavní roli při rozhodování soudu hraje především to, aby dlužník uhradil minimálně 30% svých dluhů. Zároveň soud dohlíží i na to, aby soudní oddlužení nebylo zneužíváno těmi, kdo se chtějí vyhnout placení svých dluhů.

Žádost o oddlužené fyzické osoby

Co vše musí obsahovat návrh (žádost) na zahájení řízení o oddlužení je popsáno v samostatné kapitole. Zde bychom pouze uvedli, že se rozhodně nevyplatí podcenit přípravu žádosti. Nejčastějším důvodem, proč insolvenční soud zamítne návrh na oddlužení fyzické osoby je totiž to, že podaná žádost má formální nedostatky nebo že chybí některé dokumenty a potvrzení, které nařizuje zákon.

Pomoc s vypracováním žádosti na oddlužení fyzické osoby nabízí nejedna nezisková poradna dluhy, ale tyto poradny jsou poměrně hodně vytížené. Další možností je nechat i vypracovat návrh na oddlužení od některé z komerčních firem, ty ale zpravidla za vypracování návrhu požadují minimálně 10.000 Kč, a dost často se jedná i podvodné nabídky, kde sice nabízejí pomoc s dluhy, ale jde jim jen o to, aby z vás vytáhli další peníze.