Návrh na oddlužení

Zvažujete soudní oddlužení fyzické osoby jako řešení pro svoje problémy s dluhy? Zajímalo by vás, jak má vypadat návrh na oddlužení a jaké musí splnit náležitosti, aby nebyl insolvenčním soudem zamítnut z formálních důvodů? Poradíme vám!

Jak má vypadat návrh na oddlužení

Návrh na oddlužení musí být podán na předepsaném formuláři, který pro tento účel připravilo ministerstvo spravedlnosti. Tento formulář pro žádost na oddlužení najdete i na tomto webu. Před tím než se ale pustíte do vyplňování návrhu na oddlužení tak se podívejte na to, jak postupovat při žádosti o osobní bankrot

Kdo ho může podat?

Návrh na oddlužení (v případě nepodnikající fyzické osoby)může podat pouze dlužník (popř. jeho právní zástupce. Návrh na oddlužení tedy nemůže být podán věřitelem (v tom je praxe odlišná od toho jak se řeší insolvence v případě podnikatelů nebo firem, tam návrh na zahájení konkurzu mohou podat i věřitelé).

Co musí obsahovat?

Návrh musí být vypracován na předepsaném formuláři, a kromě základních osobních údajů musí obsahovat především tyto informace:

  • Uvedení způsobu jak má být i oddlužení provedeno (rozprodej majetku nebo splátkový kalendář).
  • Informace a doklady k doložení příjmů za poslední tři roky.
  • Informace, o očekávaných příjmech, v následujících 5-ti letech.
  • Pokud návrh na oddlužení rozprodejem majetku, musí být přiložen i soupis majetku.
  • Pokud se dlužník s některým věřitelem dohodne, že mu bude uhrazeno méně než 30% dluhů, musí být doložen tento souhlas.

Přípravu návrhu na oddlužení se rozhodně nevyplatí podcenit. Převážná většina žádostí je totiž soudy zamítnuta právě z důvodu chybějících informací nebo dokladů. A také, pokud žádáte o oddlužení pomocí splátkového kalendáře, musíte si dopředu spočítat, jestli vaše očekávané příjmy budou dostačovat k úhradě 30% dluhů. Pokud ne, soud opět návrh na oddlužení zamítne.

Pokud vás zajímá jak vypočítat, kolik budete během oddlužení splácet a kolik peněz vám při oddlužení zůstane, tak se podívejte  na kalkulačka oddlužení, která vám s tímto výpočtem pomůže.