Žádost o oddlužení (formulář)

Žádost o oddlužení fyzické osoby může podat pouze dlužník. Ministerstvo spravedlnosti pro tento návrh připravilo příslušný formulář, který najdete na této stránce i s pokyny pro jeho vyplnění. Žádost je nutné předložit na příslušný insolvenční soud a tato žádost o oddlužení fyzických osob musí být předložena v zákonem předepsané formě.

Co musí obsahovat návrh na soudní oddlužení (osobní bankrot)

Žádost o oddlužení (osobní bankrot) musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat především tyto informace:

  • Uvedení dlužníka a případně dalších osob, které jsou oprávněné jednat jménem dlužníka (například právní zástupce)
  • Informace o tom, jaké jsou očekávané příjmy v průběhu oddlužení, tedy po dobu následujících pěti roků
  • Informace o tom, jaké byly příjmy dlužníka v předchozích 3 letech
  • Návrh způsobu, jak by mělo být provedeno oddlužení fyzické osoby, nebo výslovné uvedení, že dlužník nenavrhuje konkrétní způsob provedení osobního bankrotu

Další požadavky na žádost o oddlužení

Kromě výše uvedených údajů, musí návrh na osobní bankrot obsahovat další informace a údaje, které se týkají především majetku a také všech dluhů a pohledávek. Jedná se především o tyto dokumenty

  • Seznam kde jsou uvedeny všechny dluhy a pohledávky
  • Dokumenty, které prokazují příjmy dlužníka za předchozí 3 roky
  • Písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodnul, že během oddlužení obdrží méně než 30% hodnoty své pohledávky
  • Kompletní seznam majetku, který má dlužník

Formulář pro žádost o oddlužení

Žádost o oddlužení musí být podána v předepsané formě. Níže najdete formulář, který musí být použit pro žádost o osobní bankrot. Kromě toho je zde i dokument, který obsahuje pokyny, jak by měla být žádost vyplněna, a dále zde najdete vzor, jak by měl být formulář pro žádost o oddlužení fyzické osoby vyplněn.

Formulář – žádost o oddlužení fyzické osoby zde
Formulář – návod jak vyplnit návrh na oddlužení zde
Formulář – vzor vyplněné žádosti o soudní oddlužení zde